Regulamin serwery Minecraft

Wróc do strony głównej

Regulamin świadczenia usług na serwerze HitCraft.pl

 

I. Definicje

 1. HitCraft.pl – portal piszący o grach komputerowych oraz oferujący usługi na serwerach gier tworzonych pod marką portalu. Właścicielem portalu jest Dawid Strzeboński, beneficjent Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857.
 2. Serwery gier HitCraft.pl  – serwery dostępne dla wszystkich graczy oparte o własne rozwiązania, są zarządzane przez administrację HitCraft.pl
 3. Marka HitCraft.pl – marka, którą stanowi portal HitCraft.pl, Serwery gier HitCraft.pl oraz sklep Serwerów gier HitCraft.pl.
 4. Gracz – osoba fizyczna lub prawna, która gra na serwerze i zakupiła usługę, pod adresem https://hitcraft.pl/sklep-minecraft/sklep.php?serwer=1
 5. Usługa – przypisanie graczowi określonej ilości “wirtualnej waluty” dostępnej na serwerze HitCraft.pl. Wirtualną walutę w grze można wymienić na innego rodzaju przedmioty/dodatki, jak np. efekty wizualne czy zwierzaki.
 6. Minecraft – gra typu Sandbox wydana przez firmę Mojang AB.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Wyłączone prawo do wprowadzania zmian w poniższym regulaminie zastrzega sobie Marka HitCraft.pl
 2. Wyłączone prawo do zmian w świadczonych usługach (takich jak np.ceny za usługi) posiada Marka HitCraft.pl

     

 III. Warunki korzystania z usług
  

 1. Aby korzystać z portalu oraz sklepu serwera HitCraft.pl użytkownik powinien dysponować aktualnym systemem operacyjnym: Windows, OSX, Linux, Android lub iOS, a także aktualną przeglądarkę internetową Chrome, Firefox, Opera bądź Safari. 
 2.  Dostęp do serwera uwarunkowany jest korzystaniem ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps oraz posiadaniem zainstalowanej gry Minecraft.

 

IV. Zasady użytkowania

 1. Posiadanie konta na serwerze HitCraft.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz przestrzeganiem ogólnopanujących zasad nienagannego zachowania w Internecie.
 2. Na serwerze HitCraft.pl zabrania się:
 • Używania modyfikacji, stworzonych do oszukiwania w trakcie rozgrywki
 • Celowego wykorzystywania błędów gry w celu oszustwa w trakcie rozgrywki
 • Przeszkadzania innym użytkownikom w odczytywaniu czatu serwera, nadmiernego wysyłania linków oraz wiadomości o takiej samej treści
 • Umieszczania w obrębie serwera i portalu HitCraft.pl odnośników, reklam niezwiązanych z marką HitCraft.pl, odnośników służących do wyłudzania 
 • Obrażania innych użytkowników serwera HitCraft.pl
 • Innych czynności działających na niekorzyść marki HitCraft.pl
 1. W przypadku niestosowania się do punktu 4.2 oraz zasad wymienionych w regulaminie użytkownik zostanie wyrzucony z serwera lub jego konto zostanie zablokowane.
 2. W nadzwyczajnych sytuacjach Administracja serwera HitCraft.pl ma prawo do zablokowania użytkownika i uniemożliwienia mu korzystania z usług serwera lub serwisu do wyjaśnienia sprawy
 3. W przypadku nieprzestrzegania zasad z punktu 4.2 oraz całego regulaminu użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu środków za zakupione usługi w sklepie HitCraft.pl.
 4. W razie zaobserwowania łamania regulaminu przez innego użytkownika należy niezwłocznie powiadomić Administrację serwera HitCraft.pl
 5. Wszystkie stworzone przez graczy budowle, mechanizmy i przedmioty należą do serwera HitCraft.pl

 

V. Świadczenie usług

 1. W ramach transakcji użytkownik otrzymuje Coiny (wirtualna waluta na serwerze HitCraft.pl)
 2. Gdy zakup zakończy się pomyślnie użytkownik może wydać zakupione Coiny na serwerze HitCraft.pl
 3. Użytkownik może stracić Coiny w przypadku zbanowania konta za oszustwa i nieprzestrzeganie regulaminu

 

VI. Płatności

 1. Zarówno płatności SMS jak i płatności online obsługuje firma HotPay, ePłatności Sp. z o.o. , ul. 27-go Stycznia 9, 34-120 Andrychów
 2. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za popełnione podczas użytkowania sklepu błędy klienta.

 

VII. Kontakt

 1. Kontakt za pośrednictwem skrzynki mailowej: reklamacje@HitCraft.pl

 

VIII. Reklamacje

 1. W przypadku problemów z płatnościami należy bezpośrednio skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu: reklamacje@HitCraft.pl:
 2. W celu rozwiązania problemu osoba obsługująca płatności marki HitCraft.pl może poprosić o udzielenie szczegółowych informacji zawartych podczas przebiegu transakcji.
 3. W przypadku nieotrzymania zakupionej usługi użytkownik może złożyć reklamację na adres: reklamacje@HitCraft.pl
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych od momentu jej złożenia. W przypadku, gdy potrzebne będą dodatkowe informacje dot. reklamacji, czas jej rozpatrzenia może wydłużyć się do 21 dni roboczych.
 5. Aby reklamacja została rozpatrzona w treści maila należy podać nick z serwerów, adres e-mail, nazwę zakupionej usługi, sposób i kwotę płatności oraz potwierdzenia wykonania płatności.

 

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r użytkownik  ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia obciążenia w czasie 14 dni od daty zakupu usługi.
 2. Zgodnie z prawem UE ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w odniesieniu do:
  1. Umowy o świadczenie usług po zakończeniu świadczenia usługi, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą usługobiorcy oraz za potwierdzeniem, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy, gdy umowa zostanie w pełni wykonana przez usługodawcę;
  2. Dostawy towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych;
  3. Dostawy towarów, które, po ich dostarczeniu, ze względu na swój charakter są nierozdzielnie połączone z innymi produktami;
  4. Dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego, które zostały otwarte przez konsumenta po dostarczeniu;
  5. Dostawy treści cyfrowych, które nie są dostarczane na namacalnym nośniku, jeżeli proces rozpoczął się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i jego potwierdzeniem, że w ten sposób traci on prawo do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy:

Adres wysyłki: reklamacje@HitCraft.pl

Niniejszym informuję, że odstępuję od transakcji sprzedaży następującego produktu:

[nazwa produktu], zamówionego przeze mnie w dniu [data zakupu].

[Imię i nazwisko, adres, nazwa konta na serwerze]

[Podpis — tylko w przypadku formularza papierowego]

[Data]

Reklamacje powinny zostać wysłane na adres ul. Marcina z Wrocimowic 12H/23, 03-146 Warszawa, Dawid Strzeboński.

X. Dane osobowe

Dane osobowe podawane na stronie sklepu HitCraft.pl są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia płatności za usługę.


XI. Postanowienia końcowe

W przypadku sporu, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji w postaci wysłania maila na reklamacje@HitCraft.pl.